Een kostbaar advies


Terwijl vanaf de panoramatoren van cultuuranker De Vaillant Arabische muziek door de Schilderswijk klinkt, namen culturele instellingen kennis van het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021 – 2024. Het advies komt op een moment dat zekerheden in de cultuursector net als in de rest van de samenleving onder druk staan. Tegelijk is De Vaillant juist nu met kunst en cultuur een baken in een omgeving waar juist mensen wonen die in de vuurlinie van deze crisis staan. Met het motto ‘Leef Mee! Doe het zelf en Doe het Samen!’ gaat De Vaillant de toekomst in.

De Vaillant is, anders dan een klassiek theater een cultuurhuis voor bewoners en talenten in een uiterst diverse omgeving. Personeel, bestuur en programma weerspiegelen de enorme variatie in cultuur en bewoners en de adviescommissie noemt dit voorbeeldstellend. De Vaillant zet in op co-creatie en mede eigenaarschap en koppelt programma en publiek aan stedelijk aanbod. Vele parels vormen samen een rijk parelsnoer. De Vaillant ontwikkelt voortdurend en deelt haar kennis met de stad om ook andere instellingen voor bewoners en artiesten toegankelijk te maken. Ook hiervoor spreekt de commissie waardering uit.

Een programmering van onderop, in samenspraak met bewoners en duidelijke verbinding met de stad maakt De Vaillant precies wat een cultuuranker moet zijn; een cultuurhuis dat thuis is in de wijk en de harten van bewoners en artiesten. Door cultuurparticipatie en talentontwikkeling altijd centraal te stellen doet De Vaillant wat van een cultuuranker in essentie gevraagd wordt.

Deze aanpak bewijst ook juist in tijden van crisis, zoals de rellen in 2015 en de huidige Coronacrisis, het bestaansrecht.

De Corona-crisis wijst ons weer indringend op de kwetsbaarheid van wijken als de Schilderswijk en Transvaal. Misschien wel meer dan ooit is nu steun voor een uitgebreid cultuurparticipatie programma wenselijk en noodzakelijk. Want in de openbaring van kunst en cultuur, in onze wijken zo veel onderhuids aanwezig, kan het perspectief keren in een positieve richting. De Vaillant blijft daarom als trouwe bondgenoot in onze stadswijken in cultuur investeren en verdiept daartoe haar vriendschappen en partnerships.

De adviezen van de commissie zijn kostbaar, tegelijk toont De Vaillant de noodzaak deze te honoreren. De Vaillant vraagt daarom het College de inhoudelijke adviezen over te nemen maar daar in lijn met haar eigen Beleidskader alsnog voldoende middelen voor beschikbaar te stellen.

Foto: Jurriaan Brobbel
Deel via sociale media Reageer