Prachtige barmhartigheid Schilderswijk

09-06-2021

Sociaal

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Het komt voor iedereen als een grote schok die vroege ochtend van donderdag 20 mei jongstleden. Eerder die nacht is er een grote brand geweest in de Schilderswijkse Wouwermanstraat. 23 woningen worden onbewoonbaar verklaard en 43 mensen kunnen niet terug naar hun huizen. Vooral de heftige beelden in de media maken indruk. Gelukkig komt al vrij snel naar buiten dat er geen dodelijke slachtoffers zijn, maar wel is overduidelijk dat veel bewoners alles kwijt zijn.

Ook in de Schilderswijk zelf brengt de brand een enorme schrikreactie teweeg. Niet in de laatste plaats bij de leden van bewonersorganisatie De Paraplu, die veel mensen in de wijk goed kennen. Al snel wordt van daaruit besloten dat er een hulpactie moet worden opgezet voor de getroffenen. Op dat moment kunnen de initiatiefnemers nog niet vermoeden wat een enorm succes dat gaat worden. Uiteindelijk brengt de actie maar liefst € 26.000,- op en worden er zoveel spullen ingezameld dat twee enorme opslaglocaties niet genoeg blijken. Hoe kwam deze actie tot stand? Een reconstructie.

Het is een snikhete woensdagmiddag begin juni als de regiegroep van de succesvolle actie bij elkaar komt in de As-Soennah moskee aan de Fruitweg. Op de agenda staat de afronding van de actie. Hét moment om de initiatiefnemers te spreken.

Eerste reactie

Als we na afloop van het overleg samen om tafel gaan en ik de aanjagers van de actie vraag hoe zij reageerden op het nieuws van de brand, was dat in eerste instantie een menselijke reactie, zeggen ze. “Je leeft mee met de bewoners. Het zal je maar gebeuren dat je van het ene op het andere moment het dak boven je hoofd verliest. Maar ook vrij snel al daalde het besef in dat we in actie moesten komen, en vlug.”

Diezelfde avond al, donderdag 20 mei, komt daarom een aantal vertegenwoordigers van wijkorganisaties bij elkaar in het pand van De Paraplu aan de Van der Neerstraat.

De actie

Samen wordt besloten een actie op te zetten die uit zowel een financieel- als materieel deel bestaat. Allereerst moeten er spullen worden ingezameld die de bewoners gelijk al kunnen helpen om de eerste fase na de ramp door te komen. Er worden twee locaties in de wijk aangewezen die meteen alle medewerking toezeggen, de As-Soennah moskee aan de Fruitweg en het Talentenhuis aan de Ferdinand Bolstraat. Daarnaast wordt de rekening van De Paraplu opengesteld voor financiële giften voor de getroffenen. Ook wordt direct een persbericht verstuurd om de actie kenbaar te maken.

“Vanaf dat moment is het eigenlijk één grote achtbaan geworden en nam de actie vormen aan die wij van tevoren nooit hadden kunnen vermoeden”, stellen de initiatiefnemers nog steeds beduusd. 

Overweldigend succes

De volgende dag komen er direct 90 mailtjes en 60 telefoontjes binnen bij De Paraplu. Ook op de twee inzamellocaties worden direct ontzettend veel spullen gebracht. Zoveel zelfs, dat de organisatoren die zaterdag al besluiten de actie, na slechts twee dagen, te stoppen. Wel blijft het op dat moment mogelijk geld te doneren via de bankrekening van De Paraplu.

Wat is er gedoneerd?

Uiteraard ben ik nieuwsgierig naar wat er aan spullen is gedoneerd. “Dat is echt van alles!”, vertellen de initiatiefnemers enthousiast! “Vooral veel kleding, maar ook pannen, eettafels met stoelen, boxsprings, kasten, bankstellen, servies, sommige mensen hebben zelfs hun hele inboedel aangeboden. Helaas kon niet alles geaccepteerd worden vanwege het gebrek aan ruimte.” Een van de initiatieven die hen nog helder voor de geest staat is dat van een 17 jarig meisje. Zij bood aan om met een leeftijdsgenootje dat was getroffen door de brand samen te gaan winkelen.

Overweldigd en verbaasd

Veel getroffen bewoners zijn inmiddels langs geweest om spullen uit te zoeken. Die konden bij binnenkomst op de locaties niet geloven wat ze zagen en sloegen, overweldigd door de enorme hoeveelheid aan spullen, vaak van verbazing de hand voor hun mond. De mensen die nog niet hebben kunnen langskomen worden op korte termijn verwacht. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met casemanagers van de gemeente Den Haag die de slachtoffers op dit moment begeleiden. 

Hoe nu verder?

Tot en met zondag 13 juni kunnen de getroffen bewoners spullen komen uitzoeken die ze nodig hebben. Daarna krijgen een aantal goede doelenorganisaties de gelegenheid om spullen uit te zoeken die zij kunnen gebruiken. Hiervoor is contact geweest met het Leger des Heils, het Vadercentrum in Laak en de Weggeefwinkel. De eerste twee hebben al aangegeven graag van het aanbod gebruik te maken.

Vervolgens worden de spullen die over zijn verkocht aan een professionele partij en de opbrengsten daarvan worden toegevoegd aan het bedrag dat met de giroactie is opgehaald. Want dat moet ook echt nog even benadrukt worden. In totaal is er ook nog eens € 26.000,- opgehaald. We kunnen dus wel stellen dat de actie een overweldigend succes is. De initiatiefnemers zijn trots. “Er kwamen dingen op ons pad die we nooit hadden verwacht!”

Betrokkenen bedankt

Bewonersorganisatie De Paraplu en alle partijen uit de wijk die mee hebben geholpen met de actie willen iedereen die heeft gedoneerd, of het nu spullen waren of geldbedragen, ontzettend bedanken.

 Voor de vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor de actie wordt nog iets georganiseerd als teken van dank.

 De actie is op dit moment afgelopen. Het is helaas dus niet meer mogelijk om spullen of geld te doneren.