Vrouwenacademie van start

Sociaal
8 juli 2021

De Mussen start binnenkort met de eerste Haagse Vrouwenacademie. De vrouwenacademie zal de komende drie jaar 125 vrouwen met een achterstand tot de arbeidsmarkt opleiden voor en begeleiden naar moeilijk vervulbare vacatures op de arbeidsmarkt. De opleidingen zullen aangeboden worden op MBO-2, MBO-3 en MBO-4 niveau en zich richten op kraptefuncties in de sectoren zorg en welzijn, kinderopvang, onderwijs, distributie en logistiek.

 In samenwerking met Haagse werkgevers en werkgeversorganisaties, de Gemeente Den Haag dienst OCW en Haagse vrouwenorganisaties zullen we aldus een bijdrage leveren aan de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt.

 De Vrouwenacademie wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het programma van EFRO – Kansen voor West. ZonMw zal een langdurig onderzoek subsidiëren naar de methodiek van de Vrouwenacademie, zodat we na 3 jaar een gevalideerde methodiek hebben kunnen ontwikkelen, die overdraagbaar is.

 Het project zal van economische en maatschappelijk meerwaarde zijn voor de stad: de mismatch op de arbeidsmarkt zal verkleind worden en er wordt een bestendig toekomstperspectief geboden aan grote groepen vrouwen die anders ofwel niet, ofwel zwaar onder hun eigenlijke niveau werkzaam zullen zijn. 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren