Witte Mars Schilderswijk

Sociaal
20 augustus 2020

Locatie: Jacob van Campenplein

Datum: 20-08-2020

Tijd: 18:00 uur

De alliantie voor Schilderswijk, een netwerk bestaand uit de ondernemersvereniging, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en actieve bewoners betreurt de laatste rellen in de Schilderswijk. Na jaren samen met de gemeenteambtenaren, de politie en andere organisaties met succes hard werken om de wijk meer kracht en uitstraling te geven, hebben wij de laatste rellen als een mes in de rug ervaren, als een daad van verraad bedoeld om alle onze inspanningen te vernietigen.

Het lijkt alsof onze inspanningen voor niets zijn geweest. Daarom zijn wij boos en tegelijkertijd vastberaden om alles in het werk stellen en verder aan de onze wijk te bouwen. Deze rellen vormen boven een onrechtmatige daad jegens de wijkbewoners. Als directe betrokkenen ondervinden wij ook heel veel schade. Ondernemers die hun eigen onderneming niet meer kunnen verzekeren, inwoners die zichzelf niet kunnen verzekeren wegens postcode discriminatie om maar niet te spreken van stigmatisering van jongeren uit de Schilderswijk bij het zoeken van stageplaatsen en werk. Imago schade en uitsluiting die we als kiespijn kunnen missen!

Daarom hebben wij het initiatief genomen om een brede alliantie van en voor de Schilderswijk op te zetten. Het doel van deze alliantie is het samen met alle betrokkenen zo efficiënt en adequaat mogelijk te handelen om dergelijke incidenten te voorkomen. Wij hebben iedereen daarbij nodig. Ouders, opvoeders, jongeren, organisaties, iedereen die de Schilderswijk een warm hart toe draagt heeft een verantwoordelijkheid. We gaan alle positieve krachten in de wijk uitnodigen en aanspreken op hun bijdrage aan de oplossing. En dat geldt in het bijzonder voor de jeugd. Een oplossing zonder jongeren uit de Schilderswijk is immers gedoemd te mislukken. We geven ze een stem en zij hebben ook een stem en een verantwoordelijkheid.

Wij zien als alliantie samenwerking met de gemeente en de politie als heel erg belangrijk. Het is immers absoluut waar dat een klein percentage van de jeugd uit de Schilderswijk zich misdraagt. Maar het leeuwendeel van de jongeren komen ook uit andere wijken en steden (zelfs uit Antwerpen hebben we uit de krant vernomen). Het valt ons op dat bij alle rellen uit het verleden, de ISIS demonstratie de meerderheid van de betrokkenen relschoppers niet uit de wijk komen. Kennelijk is er een vreemde aantrekkingskracht dan wel organisatiekracht die de Schilderswijk misbruikt om een eigen frustratie te uiten.

Hoe deze coalities tussen negatieve krachten die de wijk willen breken ontstaat is ons een raadsel. We zouden graag willen zien dat de politie, de gemeenteraad en de gemeente serieus onderzoek doet naar dit fenomeen. Het valt ook niet ontkennen dat sommige politici incidenten in de wijk voor hun doeleinden misbruiken. Laten we samen bouwen aan de Schilderswijk. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. Laten we de handen in elkaar slaan om kansen verder te benutten voor onze mooie wijk en stad (zand en veen).Het probleem van de rellen in de Schilderswijk is een Nederlands probleem van jongeren die in Nederland zijn geboren. Laten we ophouden mensen op hun afkomst te stigmatiseren. Als netwerk willen focussen op positieve energie en positieve aandacht. Alles wat aandacht krijgt groeit. Wij willen graag Haagse kracht en positieve energie uit de wijk mobiliseren voor de wijk. Wij willen graag starten door een kleinschalig mars van en voor de Schilderswijk onder het motto “Samen bouwen we verder aan de Schilderswijk” te organiseren. De mars is kleinschalig in verband met Corona maatregelen en wordt as donderdag gehouden. Plaats OP Jacob van camplein. Ps: Beste deelnemer, wij willen graag morgenavond massaal in het wit geleed zijn,doet u ook mee?

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren