Livestream over vaccineren tegen corona

Zondag 14 februari 2021 14.00-15.30 uur

Betrouwbare informatie over vaccineren voor iedereenNiet iedereen in Nederland is even goed geïnformeerd over vaccineren tegen COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor de vaccinatiebereidheid. Dit signaal gaven ook de Islamitische netwerken af aan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS).

Daarom organiseren de kennisnetwerken Limburg en Brabant – Zeeland en Midden Nederland, ondersteund door de ESS, op 14 februari 2021 een livestream. Hierin beantwoorden artsen en imams vragen vanuit medisch en theologisch perspectief en hopen zij misvattingen weg te kunnen nemen.

Bekijk de livestream hier!

Op zondag 14 februari om 14.00 uur zenden we hier de livestream uit. Tot dan!!

De Mussen ondersteunt tijdens lockdown

Bij buurtcentrum De Mussen kunnen kwetsbare wijkbewoners al sinds de lockdown terecht voor hun dagelijkse ondersteuning en ontwikkeling. Er vinden zowel fysieke als digitale activiteiten plaats. In de Schilderswijk heeft corona een enorme impact gehad en dat is merkbaar voor de bewoners.

Via het contact dat participatiemedewerkers en jongerenwerkers hebben met bewoners, wordt steeds meer duidelijk wát voor impact corona op de mensen heeft. De impact is groot. Veel ouders lopen tegen het thuisonderwijs aan, grote gezinnen, kleine huizen, geen juiste materialen, beperkte digitale vaardigheden en de taal beperkt spreken. Jongeren ervaren eenzaamheid, verveling, stress en zien het als een uitzichtloze situatie. Daarom blijven de diverse activiteiten van De Mussen noodzakelijk voor kwetsbare bewoners en maken zij daar ook goed gebruik van.

Schilderswijk Moeders

Meerdere keren per week draaien de Schilderswijk Moeders spreekuren en staan de ze klaar om buurtbewoners te helpen. De Schilderswijk moeders horen schrijnende verhalen; huiselijk geweld, scheidingen en steeds vaker mensen die dak- en thuisloos worden. Daardoor vindt er ook veel telefonisch contact plaats met de gezinnen. Dit zodat vrouwen weten dat ze bij De Mussen terecht kunnen voor een luisterend oor en ondersteuning. Zo nodig worden ze doorverwezen naar diverse instanties in de wijk. Er is wel meer aandacht voor nodig voor deze groeiende problematiek omdat alle opvangcentra vol zitten.

Noodopvang

Voor een aantal basisscholen organiseert De Mussen al sinds het begin van de lockdown een noodopvang. Kinderen die om verschillende redenen geen thuisonderwijs kunnen krijgen of kinderen van ouders met vitale beroepen, kunnen terecht bij de noodopvang. Iedere dag krijgen zij op De Mussen onderwijs en dat blijkt extra nuttig te zijn in verband met de achterstanden die de kinderen hebben opgelopen. Aan het eind van de dag gaan de kinderen naar buiten of hebben zij een creatief programma.

Huiswerkbegeleiding

Nu de scholen dicht zijn kunnen veel kinderen in de wijk extra begeleiding gebruiken. Kinderen uit de wijk hebben vaak geen goede voorzieningen thuis en de ouders spreken vaak beperkt Nederlands. Zowel online als fysiek vindt er nog steeds huiswerkbegeleiding plaats. Iedere dinsdag en donderdag komen er vrijwilligers naar De Mussen die de kinderen begeleiden. De kinderen nemen zelf hun huiswerk mee en worden daarbij geholpen door de begeleiders. Ook online zijn de begeleiders gedurende de week actief en ondersteunen ze een kind 1-op-1. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan. De vraag naar huiswerkbegeleiding is enorm.

Jongerenwerkers ondersteunen Politie

Jongerenwerkers van De Mussen hebben samen met de politie, de gemeente en samenwerkingspartners in de wijk een appgroep in het leven geroepen om elkaar snel op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen. Er wordt veel gebrainstormd om herhaling van de rellen te voorkomen. Afgelopen week zijn alle jongerenwerkers, rolmodellen, vrijwilligers actief de straat op gegaan om in gesprek te gaan met buurtbewoners en hebben de politie ondersteund waar nodig.

OVER DE MUSSEN

De Mussen is een bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk. We werken voor en met de wijkbewoners samen aan innovatieve programma’s van een hoge kwaliteit. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en talenten van onze bezoekers. Op deze wijze zijn we al 95 jaar van betekenis voor bewoners van de Schilderswijk.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Samenwerkingsverband officieel ondertekend door 10 (wijk)organisaties

Gezinnen in de Schilderswijk met multiproblematiek ontvangen té vaak niet de juiste zorg en ondersteuning. De drempel om hulp te vragen is, om allerlei redenen, veelal te hoog. Het leveren van passende en tijdige hulp, die aansluit bij de behoefte van de gezinnen in de Schilderswijk is daarom van belang. Zodat moeilijk bereikbare gezinnen tijdig de ondersteuning en/of intensievere zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Hoe kunnen zowel formele als informele hulpbieders in de wijk daar een bijdrage aan leveren? Buurtcentrum de Mussen is voor het project De Schilderswijk Moeders met deze vraag aan de slag gegaan, samen met de volgende hulpverlenende organisaties: CJCIndigoElla Verloskundige ZorgMee ZHNParnassiaSensa ZorgSTEK, WMO, SHG en Zr. Mina Thuiszorg. Het huidige hulp aanbod in de wijk is al jaren versnipperd doordat de meeste hulpbieders naast elkaar werken in plaats van mét elkaar. De gezamenlijke wens om met elkaar tot een passende ondersteuning te komen van gezinnen in de Schilderswijk was groot.

Projectgroep

Met behulp van een startimpuls vanuit ZonMW en Interreg / Ensure is er in september 2019 een projectgroep opgericht om tot concrete samenwerkingsafspraken te komen met als doel: het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan gezinnen in de Schilderswijk. Met elkaar zijn we over drie thema’s in gesprek gegaan: multiproblematiek en gezondheid, opvoeden en opgroeien in de wijk + toegang tot hulpverlening. Met als resultaat: concrete afspraken ter verbetering van de hulp aan gezinnen in de Schilderswijk.

Officiële ondertekening

Op donderdag 21 januari zijn de samenwerkingsafspraken tussen de partners getekend op een feestelijke digitale bijeenkomst.

Een eerste, maar belangrijke stap om gezamenlijk te komen tot tijdige, juiste zorg op de juiste plek!

Chinees Nieuwjaar op 12 februari

Op 12 februari as. vindt de opening plaats van de 19e editie van het Landelijk Chinees Nieuwjaar, “Jaar van de Os” op een eigentijdse wijze en met een prachtig streamingsprogramma in combinatie met drie actuele Chinese speelfilms. Het speciale Nieuwjaarsprogramma blikt terug naar de hoogtepunten van 18 jaar “Landelijk Chinees Nieuwjaar in Den Haag” met prominenten uit de politiek en het bedrijfsleven, gelardeerd met artiestenoptredens, nieuwjaarswensen en interviews. De viering wordt -evenals voorgaande jaren- door de VNC gecoördineerd met de Chinese en Nederlandse organisaties. De viering van dit jaar staat ook in het teken van een goed doel. Vorig jaar werd het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht uitverkoren. Wij steunen hen graag nog vele jaren bij hun belangrijke missie: Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven!

Door samenwerking van de VNC met Pathe Thuisbioscoop en het Shanghai Internationaal Film Festival (SIFF) wordt het mogelijk een mooi “cadeau” bestaande uit een Nieuwjaars programma en drie topfilms, gratis aan te bieden. De continuïteit van de landelijke viering is hierdoor gewaarborgd en de vele tienduizenden bezoekers, de meer dan 150.000 in Nederland wonende Chinezen, de leden van de deelnemende organisaties en de vele geïnteresseerden worden niet teleurgesteld. De gebruikelijke landelijke viering in het Stadhuis in Den Haag is vanwege het Coronavirus en de lockdown dit jaar niet mogelijk. De voorbereiding was al in gang en wordt nu omgezet naar online. Hopelijk zal de officiële opening in 2022 weer in het Stadhuis van Den Haag plaats vinden. 

 

De SIFF bestaat sinds 1992 en heeft een sterke reputatie opgebouwd. De SIFF is het enige -door de Internationale Federatie van Film Producers (IFFP)- erkende, competitieve filmfestival in China. Door de medewerking van Pathe Thuisbioscoop en SIFF kunnen drie in het Engels ondertitelde “blockbusters” gratis worden aangeboden. De VNC is verheugd om met deze partners samen te werken en ziet er naar uit met hen in de nabije toekomst ook een filmfestival in Den Haag te organiseren. 

 

Films zijn een krachtig medium, aldus Henk Kool Voorzitter van de VNC. Tezamen met ons periodieke magazine “China Nu” zal het bijdragen aan de versterking van de culturele banden tussen China en Nederland. De VNC is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie die volgend jaar haar 45-jarig jubileum viert. 

 

De streaming van het Nieuwjaars programma en de drie films is van 12 februari tot 12 maart 2021, is de opmaat voor een nieuwe traditie: Het Chinees Filmfestival met medewerking van Pathe (www.pathe-thuis.nl), VNC (www.vnc-china.nl) en SIFF (www.siff.com).

Let op: in de avond mag u niet op straat

Vanaf zaterdag 23 januari 2020 geldt in heel Nederland een avondklok. Dit betekent dat niemand tussen 21.00 uur en 04.30 uur zomaar op straat mag zijn.

Waarom?

In de avond en nacht binnenblijven helpt om het aantal mensen dat corona krijgt te verminderen. Vaak worden mensen besmet als ze familie en vrienden ontmoeten. Dat gebeurt vaak in de avond. Door de avondklok gaan minder mensen bij elkaar op bezoek.

Wat zijn de regels?

U blijft tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen. Als u toch naar buiten gaat, kunt u een boete krijgen van 95 euro.

Wanneer mag u wel naar buiten in de avond?

U mag alleen naar buiten als u een van de volgende redenen heeft:

 • in geval van nood;
 • als uzelf, iemand anders die niet goed voor zichzelf kan zorgen of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
 • als u van uw werkgever voor uw werk naar buiten moet, u moet dan in het bezit zijn van een werkgeversverklaring;
 • om uw hond uit te laten; dit doet u in uw eentje;
 • als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland en dit kan bewijzen met bijvoorbeeld een vliegticket;
 • als u onderweg bent van of naar een begrafenis of crematie en dit kunt bewijzen;
 • als u onderweg bent door een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en u dit kunt bewijzen.

Formulieren

Op de website van de Rijkoverheid kunt u het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ downloaden en invullen. Deze verklaring moet u bij zich hebben als u in de avond naar buiten moet. Let op: in een noodgeval, bij het uitlaten van de hond of als u terugkeert uit het buitenland heeft u geen formulier nodig.

De avondklok geldt in ieder geval tot woensdag 10 februari 2021 04.30 uur.

Bron: Gemeente Den Haag

Kent u iemand die jeugdlintje verdient?

De gemeente Den Haag is op zoek naar jonge Hagenaars die zich met hart en ziel inzetten  voor Hagenaars of voor de stad Den Haag. Jeugdigen die het verdienen om in de  schijnwerpers te staan.

Wilt u ons helpen?

Kent u een jeugdige die zich belangeloos inzet voor de stad in zijn of haar vrije tijd? Die zich sterk heeft gemaakt voor een goed doel, een bijzondere prestatie heeft geleverd of  een lastig onderwerp bespreekbaar heeft gemaakt? Meld die jeugdige dan aan voor een  Haags jeugdlintje.

Hoe aanmelden?

Kent u een jeugdige die een Haags Jeugdlintje verdient? Meld hem of haar dan aan vóór  1 februari 2021!

Iedereen kan een jeugdige aanmelden. Owww.denhaag.nl/jeugdlintje vindt u het aanmeldformulier 2021 en de voorwaarden voor aanmelden.

Aanvragen Winter Games

Ben je werkzaam bij een buurt(sport) -of jongerenwerkorganisatie? En heb jij een goed idee om jongeren in beweging te krijgen deze wintermaanden? Doe hier je aanvraag voor een financiële bijdrage. Let op: lees eerst de criteria zorgvuldig door, om zeker te weten of jouw initiatief in aanmerking komt.

Kerstboom laten ophalen of wegbrengen

Wilt u na de feestdagen uw kerstboom opruimen? Zet uw kerstboom dan op de stoep tijdens 1 van de ophaaldagen in januari. Of breng uw boom naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf.

Van 4 tot en met 13 januari 2021 haalt de gemeente 1 keer per week kerstbomen op in de stad:

 • Kijk op de huisvuilkalender wanneer de kerstbomen in uw straat worden opgehaald.
 • Zet uw kerstboom op de ophaaldag vóór 7.45 uur op de stoep.

Breng uw kerstboom weg

Wilt u meteen na de kerst van uw kerstboom af? Dan kunt u uw kerstboom ook wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf. Vergeet niet om uw afvalpas mee te nemen. Die heeft u nodig om binnen te komen.

Kerstboomactie voor kinderen

In een aantal stadsdelen is er de inleveractie Verloot je boompje

(externe link)

. Deze actie is voor kinderen tot en met 12 jaar. Lees meer op verlootjeboompje.nl

(externe link)

Bron: DenHaag.nl

Parkeren tijdens Oud & Nieuw

Tijdens de jaarwisseling kunt u uw auto voordelig en veilig parkeren. U kunt dan in 5 parkeergarages voor € 10 uw auto op 31 december parkeren en op 1 januari ophalen. U krijgt ook 2 gratis HTM-kaartjes. In Parkeergarage Scheveningen Bad kunt u gratis parkeren. Bekijk hieronder in welke parkeergarages de actie geldt.

Deelnemende parkeergarages

 • U kunt uw auto veilig in de onderstaande garages parkeren.
 • Het aantal plekken per garage is beperkt.
 • U kunt niet reserveren.
 • U kunt bij Q-Park en P1 meteen bij binnenkomst betalen. Bij het ophalen kunt u dan direct uitrijden. Zo voorkomt u drukte en onnodig wachten.
 • Er gelden voor deze actie vaste in- en uitrijtijden:
 • Inrijden tussen 14.00 en 19.00 uur
 • Uitrijden tussen 10.00 tot 14.00 uur
 • (Voor Parkeergarage Scheveningen Bad gelden andere tijden)

Laak

Parkeergarage Laakhaven-HS (Q-Park)

Rijswijkseweg 27

(€ 10, gratis HTM-kaartjes)

Escamp

Parking Leyweg I (P1)

Leyweg 791

(€ 10, gratis HTM-kaartjes)

Parking Leyweg II (P1)

Hengelolaan 170 z

(€ 10, gratis HTM-kaartjes)

Centrum

Parkeergarage Veerkaden (Q-Park)

Amsterdamse Veerkade 30

(€ 10, gratis HTM-kaartjes)

Schilderswijk

Parkeergarage Haagse Markt (Q-Park)

De Heemstraat 301

(€ 10, gratis HTM-kaartjes)

Scheveningen

Parkeergarage Scheveningen Bad (BKS)

Zwolsestraat 426

(Gratis parkeren, geen HTM-kaartjes)

 • Inrijden tussen 18.00 en 20.00 uur
 • Uitrijden tussen 8.00 en 10.00 uur

Zie ook

Bron: DenHaag.nl

Landelijk vuurwerkverbod Oud & Nieuw

Dit jaar geldt er met oud en nieuw een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Dat heeft het kabinet besloten. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en bij de handhaving erg hoog. Met het verbod wil het kabinet extra werkdruk voorkomen. In Den Haag gaat de actie voor vuurwerkvrije buurten niet door.

Licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes mogen wel.

Actie ‘Organiseer een vuurwerkvrije buurt’ vervalt

Eerder deed de gemeente een oproep aan bewoners. U kon borden aanvragen voor een vuurwerkvrije buurt. Door het landelijke vuurwerkverbod zijn deze borden niet meer nodig. U kunt ze daarom niet meer aanvragen.

Regelingen voor ondernemers

Ondernemers kunnen hun vuurwerk dit jaar niet verkopen. Het kabinet komt met een vergoeding voor de opslag en het vervoer van vuurwerk. Verder kunnen ondernemers de algemene regelingen gebruiken zoals de TVL- en de NOW-regeling.

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl

Bron: DenHaag.nl

Nieuwe lockdown vanwege coronavirus

Op maandag 14 december was premier Mark Rutte weer op televisie. Hij vertelde hoe het nu gaat met het coronavirus. De belangrijkste dingen leggen we uit.

Strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan

Het aantal coronabesmettingen loopt op.

Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.

Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.

Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown.

De lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari.

Steun voor ondernemers

De lockdown raakt veel mensen en bedrijven.

Het kabinet heeft voor bedrijven een steunpakket om ze te helpen.

 

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels

Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters en bioscopen zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
 • Sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Hotels zijn open om te overnachten.
 • De restaurants in hotels zijn dicht.
 • De meeste winkels zijn dicht.
 • Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal.
 • Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open.
 • Overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.

Regels voor sporten

 • Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon.
 • Sporten mag alleen buiten.
 • Alle sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor reizen

 • Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
 • Boek geen reis naar het buitenland.
 • Reis niet naar het buitenland.

Regels voor scholen

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Praktijkonderwijs mag op school doorgaan.
 • Lessen voor examenleerlingen gaan door.
 • Examens gaan door.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een ziekenhuis werken. Of leerkracht zijn.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Vuurwerkvrije stad door landelijk verbod

Dit jaar geldt er met oud en nieuw een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Dat heeft het kabinet besloten. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en bij de handhaving erg hoog. Met het verbod wil het kabinet extra werkdruk voorkomen. In Den Haag gaat de actie voor vuurwerkvrije buurten niet door.

Licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes mogen wel.

Actie ‘Organiseer een vuurwerkvrije buurt’ vervalt

Eerder deed de gemeente een oproep aan bewoners. U kon borden aanvragen voor een vuurwerkvrije buurt. Door het landelijke vuurwerkverbod zijn deze borden niet meer nodig. U kunt ze daarom niet meer aanvragen.

Regelingen voor ondernemers

Ondernemers kunnen hun vuurwerk dit jaar niet verkopen. Het kabinet komt met een vergoeding voor de opslag en het vervoer van vuurwerk. Verder kunnen ondernemers de algemene regelingen gebruiken zoals de TVL- en de NOW-regeling.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: DenHaag.nl

Zoom