Vuurwerkvrije stad door landelijk verbod

Dit jaar geldt er met oud en nieuw een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Dat heeft het kabinet besloten. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en bij de handhaving erg hoog. Met het verbod wil het kabinet extra werkdruk voorkomen. In Den Haag gaat de actie voor vuurwerkvrije buurten niet door.

Licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes mogen wel.

Actie ‘Organiseer een vuurwerkvrije buurt’ vervalt

Eerder deed de gemeente een oproep aan bewoners. U kon borden aanvragen voor een vuurwerkvrije buurt. Door het landelijke vuurwerkverbod zijn deze borden niet meer nodig. U kunt ze daarom niet meer aanvragen.

Regelingen voor ondernemers

Ondernemers kunnen hun vuurwerk dit jaar niet verkopen. Het kabinet komt met een vergoeding voor de opslag en het vervoer van vuurwerk. Verder kunnen ondernemers de algemene regelingen gebruiken zoals de TVL- en de NOW-regeling.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: DenHaag.nl

2e leven voor uw matras

Vanaf 5 november 2020 worden matrassen die nog heel zijn apart opgehaald door de vuilophaaldienst. Zo kunnen ze gerecyceld worden. U kunt hiervoor een afspraak maken.

 • U kunt een afspraak met of zonder DigiD maken. Is het ophaaladres anders dan uw eigen adres? Kies dan voor afspraak maken zonder DigiD.
 • Lees voor u een afspraak maakt voor het laten ophalen van grofvuil en tuinafval de aanbiedregels.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Afspraak verzetten of afzeggen

Een afspraak kunt u uiterlijk 1 dag van tevoren verzetten of afzeggen. Bel hiervoor voor 10.00 uur met 14 070. Afzeggen op de dag van de afspraak kan niet. De chauffeurs zijn dan al onderweg.

Bron: DenHaag.nl

De bibliotheken zijn weer open

U kunt weer terecht bij de bibliotheek! Door de aangekondigde verruiming van de coronamaatregelen, zijn alle Haagse filialen vanaf donderdag 19 november opnieuw open voor het lenen en terugbrengen van boeken en andere materialen.

Gemeente Den Haag steunt winkelstraten

Inwoners van Den Haag worden de komende tijd gestimuleerd vooral bij winkels in de buurt hun boodschappen te doen en cadeaus te halen voor Sinterklaas en Kerstmis. De gemeente Den Haag stelt maximaal 2.000 euro per winkelgebied beschikbaar waarmee winkeliersverenigingen extra aandacht kunnen vestigen op de lokale ondernemers en hun aanbod. 

De gemeente wil daarmee lokale mkb'ers een hart onder de riem steken en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het aantal reisbewegingen wordt beperkt in de strijd tegen het coronavirus. Het blijft namelijk de bedoeling gespreid je inkopen te doen om drukte te voorkomen. Wethouder Economie Saskia Bruines: "De lokale ondernemer staat voor een flinke uitdaging. Door onze boodschappen om de hoek te doen en de cadeaus voor de feestdagen bij lokale ondernemers te kopen in bijvoorbeeld de Betje Wolffstraat, de Fahrenheitstraat of de Keizerstraat, geven we ze een steuntje in de rug. Onze boodschap is eenvoudig: koop lokaal. Dat kan fysiek, maar indachtig de maatregelen tegen corona natuurlijk ook telefonisch of digitaal."

De bakker die altijd een gezellig praatje maakt en de eigenaar van een kledingwinkel die precies weet wat zijn klant zoekt. Een startende ondernemer vol met nieuwe ideeën of een familiebedrijf dat al jaren kwaliteit levert en herkenbaar onderdeel is van de winkelstraat. Lokale ondernemers zorgen voor een onderscheidend aanbod, dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, hebben een sociaal verbindende rol en spelen een actieve rol in winkelgebieden. De gemeente Den Haag onderstreept dit en ziet deze unieke, beeldbepalende ondernemers graag in zowel de binnenstad als in de buurten en wijken. 

Over de #kooplokaal-regeling

Winkeliersverenigingen met goede ideeën kunnen maximaal 2.000 euro krijgen. Daarbij geldt de regel dat de gemeente maximaal 50 procent van de kosten bijdraagt voor het idee en de organisatie ervan. De aanvraag verloopt via het Haags Retailpunt en moet een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid en het verhaal van (lokale) ondernemers in het winkelgebied. Dat kan door middel van een flyer die verspreid wordt of een video die gemaakt en vertoond wordt in het winkelgebied. In principe mogen alle ludieke acties, zolang ze de ondernemers uit het winkelgebied maar in het zonnetje zetten. Let op: het mag expliciet geen reclamefolder zijn, waar enkel producten worden aan geprijsd. Het gaat om het verhaal van het familiebedrijf, de startende ondernemer en/of de betrokken locatiemanager en waarom het belangrijk is dat de klant juist bij hén de boodschappen komt doen.

Foto: Emmy de Graaf

Help mee met Haagse Coronacampagne

Het aantal coronabesmettingen in Den Haag daalt gelukkig weer, maar nog niet snel genoeg. Daarom zijn we de campagne ‘Den Haag tegen Corona’ gestart: een campagne van en voor heel Den Haag. U kunt ons helpen de campagne tot een succes te maken.

Veel activiteiten opgestart

Een heleboel Hagenaars dachten al met ons mee over de campagne.

Hopelijk ziet u die ideeën, suggesties en dat enthousiasme terug in de posters op straat. Maar we werken al aan de uitwerking van veel meer plannen met mensen uit de stad. Er is bijvoorbeeld een rapnummer geschreven met Umit-C waarvoor ook een video is opgenomen. 

Diverse Hagenaren vertelden voor de camera hun verhaal over Corona, zoals sociaal ondernemer Petra Brekelmans en vrijwilliger Nancy Krul.

We werken aan een wedstrijd met jongeren: wie kan het beste corona-proof alternatief verzinnen voor een feestje? En we gaan nog veel meer situaties in de stad fotograferen en/of filmen.

Op zoek naar nieuwe ideeën

Wij zijn heel blij met dit resultaat in de eerste dagen van de campagne!

Die positieve energie willen we vasthouden. Vervolgstap is dat we zoveel mogelijk inwoners van onze mooie stad bereiken met de campagne.

Daarbij kunt u helpen. Op de website www.denhaagtegencorona.nl vindt u de posters in negen talen. Die kunnen worden opgehangen in winkels, buurthuizen en/of andere plekken waar veel mensen komen. U kunt de posters, video’s en verhalen delen via uw social media. Of in gesprek gaan met mensen in uw omgeving aan de hand van de voorbeelden op de website.

Website en middelen in negen talen

De website bieden we aan in negen talen. U kunt in uw communicatie de directe link gebruiken naar de taal van uw keuze:

 

www.denhaagtegencorona.nl/arabisch

www.denhaagtegencorona.nl/bulgaars

www.denhaagtegencorona.nl/chinees

www.denhaagtegencorona.nl/engels

www.denhaagtegencorona.nl/pools

www.denhaagtegencorona.nl/roemeens

www.denhaagtegencorona.nl/spaans

www.denhaagtegencorona.nl/turks

 

Extra communicatiemiddelen nodig?

Heeft u nog andere middelen nodig? Of goede ideeën om de campagne verder te verspreiden? Laat het ons weten. Wij willen de komende tijd samen met u alles in het werk stellen om Den Haag tegen Corona in de hele stad bij alle inwoners onder de aandacht te brengen.

 

U kunt ons bereiken via uw contactpersoon bij de gemeente of door het campagneteam te mailen op het adres corona@denhaag.nl.

We zouden heel graag samen met u de campagne bij zoveel mogelijk Hagenaars onder de aandacht te brengen. Den Haag tegen Corona:

Zo doen wij dat. Alvast dank voor uw hulp!

infofilmpje werkzaamheden Groenewegje

Vanaf medio november wordt begonnen met het vervangen van de kademuur op het Groenwegje. Bekijk via onderstaande link het informatiefilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Xcivp5WWjas&feature=youtu.be

Buurthuizen 2 weken dicht

De rijksoverheid heeft dinsdag 3 november besloten om de huidige maatregelen uit te breiden, met als doel het aantal corona besmettingen verder omlaag te brengen. Deze tijdelijke verzwaring heeft gevolgen voor buurthuizen en welzijnslocaties.

 

Wat houdt het in voor uw organisatie?

Buurthuizen en welzijnslocaties gaan voorlopig vanaf 4 november woensdagavond 22.00 uur voor twee weken dicht. Dit besluit is zwaar, maar is op dit moment nodig om verdere besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan. Er kunnen in deze periode geen activiteiten plaatsvinden. Dit geldt ook voor de individuele hulpverlening. De Servicepunten XL moeten ook hun deuren sluiten. Er kunnen geen individuele fysieke afspraken worden gemaakt. Deze zullen telefonisch of digitaal moeten plaatsvinden.

 

Wat kunt u doen?

Blijf in contact met uw cliënten. Wij willen u vragen om de aankomende twee weken aandacht te geven aan uw cliënten. Denk hierbij aan een persoonlijk bericht d.m.v. een telefoontje, een persoonlijk briefje of een coronaproef huisbezoek (bijvoorbeeld met mondkapje of buiten voor de deur). Het gaat om de persoonlijke aandacht.

Op de sluiting van de buurthuizen en welzijnslocaties zijn twee uitzonderingen.

1. Jeugd- en jongerenwerk t/m 17 jaar mag doorgaan

 • Voor kinderen jongeren tot en met 17 jaar blijft veel mogelijk.
 • Voor het jeugd- en jongerenwerk betekent dit dat het niet onder de sluiting valt. De locatie blijft dan ook toegankelijk voor deze doelgroep. Activiteiten voor deze groep mogen doorgaan.  
 • Bij binnenactiviteiten geldt geen maximum van 30 jongeren per ruimte. Jongeren hoeven onderling geen afstand te houden. Wel moeten jongeren van 13 t/m 17 jaar 1,5 m afstand houden tot een volwassene.
 • Bij buitenactiviteiten geldt geen maximum. Wel moet hier vanaf 13 jaar ook te allen tijde 1,5 meter afstand worden gehouden tot een volwassene. 
 • Activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zijn uitgezonderd van de maximale groepsgrootte. Bij activiteiten buiten kunnen er maximaal 2 begeleiders met een groep mee. Voor de begeleiders geldt wel een groepsgrootte van max. 2.
 • Outreachend jongerenwerk kan doorgaan. Er mogen maximaal 2 jongerenwerkers met elkaar buiten aan het werk zijn. De jongeren met wie een gesprek wordt gevoerd tellen niet mee voor de groepsgrootte. Wel moet er tot de jongeren (13 jaar en ouder) afstand gehouden worden.

2. Dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen mogen doorgaan

Dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen mogen wel doorgang vinden. Dit betreft besloten en georganiseerde activiteiten. Een open inloop is dus niet toegestaan. Deelnemers moeten zich van tevoren aangemeld hebben. Bij deze activiteiten moeten wel de regels in acht worden genomen, namelijk maximaal 30 personen die onderling 1,5 meter afstand houden. Daarnaast moeten er hygiënemaatregelen worden getroffen en moeten de stromen van bezoekers worden gescheiden, bijvoorbeeld bij het binnenkomen en naar buiten gaan en bij de toegang tot de toiletten. Bij kwetsbare groepen kan worden gedacht aan Haags Ontmoeten, zelfhulpgroepen en kwetsbare ouderen. Ook de voedselbank valt hieronder. Bij de beoordeling of een activiteit wel of niet door kan gaan, is het dringende verzoek in de geest van de maatregelen te handelen. In principe kunnen activiteiten geen doorgang vinden, behalve als het uitblijven van de activiteit qua gevolgen niet opweegt tegen het risico van besmetting.

 

Multifunctioneel gebouw

In buurthuizen en welzijnslocaties zijn vaak meerdere functies aanwezig. Het hele buurthuis is in beginsel dicht. Alleen de delen waarvoor een uitzondering geldt mogen open. Denk bijvoorbeeld aan een pedicure of fysiotherapeut die een ruimte in het buurthuis huurt of voor de hiervoor al genoemde jeugd- en dagbestedingsactiviteiten. Het horecagedeelte moet dicht zijn en mag niet voor ander gebruik worden opengesteld of verhuurd. Een sportzaal mag nog door een school gebruikt worden. Kantoorgedeelten (niet voor het publiek toegankelijk) mogen wel worden gebruikt. Hierbij geldt overigens wel het landelijke advies zoveel mogelijk thuis te werken.

 

Activiteiten door bewonersorganisaties, verenigingen of andere initiatiefnemers

Behalve jeugdactiviteiten, en activiteiten die vallen onder georganiseerde dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen, kunnen groepsactiviteiten de komende twee weken geen doorgang vinden. Dit betreft zowel een activiteit in een wijkcentra, eigen gebouw, gymzaal of in de buitenlucht.

Een activiteit gericht op het ondersteunen van een kwetsbaar persoon, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst kan wel doorgang vinden. Daarbij verzoeken wij u weer om te handelen in de geest van de maatregelen.

 

Verdere informatie:

Campagne ‘Den Haag tegen corona’

De gemeente Den Haag is een campagne gestart: “Den Haag tegen corona”. Haagse boegbeelden laten zien hoe het wél moet op een positieve manier. Wij hebben uw hulp nodig bij het verder verspreiden van de campagne ‘Den Haag tegen corona’. Op de website www.denhaagtegencorona.nl vindt u posters die u kunt delen via uw social mediakanaal, mail of whats app. 

Quarantaine gids

Ook deze persconferentie werd opnieuw aandacht gevraagd voor de basisregels: was je handen, hoest in de elleboog, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Op de website van de rijksoverheid een handige gids met tips voor de thuisquarantaine als u of één van huisgenoten positief is getest. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine. Helpt u ons mee deze te verspreiden waar van toepassing?

 

Hoe nu verder?

Over twee weken weten wij meer. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. In december beoordeelt het kabinet wat er voor daarna mogelijk is. Hopelijk zijn over de twee weken de besmettingen minder en de ziekenhuisopnames gedaald.

Wij informeren u zo snel mogelijk als er meer informatie is. 

Wij wensen u veel sterkte de aankomende tijd. Uw contactpersonen bij de gemeente Den Haag staan voor u klaar met een luisterend oor en om uw vragen te beantwoorden.

Voorlichtingsmaterialen Corona

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend dat zij betrouwbare informatie over het Coronavirus goed meekrijgen. Denk daarbij aan asielzoekers, statushouders en andere nieuwkomers, laaggeletterden en mensen met een beperking.

Voor mensen die met deze groepen in contact staan is er een heel handig formulier met allerlei linkjes en doorverwijzingen naar instanties of informatiedocumenten.

Bekijk het formulier hier.

Nieuwe rijrichting Hoefkade

Op 28 en 29 oktober wordt op de Hoefkade gewerkt om een nieuwe rijrichting aan te brengen. De gemeente stuurde daarover onderstaande bewonersbrief:

Beste heer/mevrouw,

Om sluipverkeer te voorkomen heeft de gemeente pollers geplaatst op de Hoefkade en Parallelweg. Gelijktijdig moet binnen de wijk iedereen goed bereikbaar zijn. Daarom wordt een deel van de Hoefkade tweerichtingsverkeer.

Hoefkade tweerichtingsverkeer

Tussen de Koningstraat en de Naaldwijksestraat (bij het politiebureau) wordt de Hoefkade tweerichtingsverkeer voor auto’s. Op die manier zijn de straten tussen Koningstraat en de pollers op de Hoefkade en Parallelweg beter bereikbaar.

Wat gaan we aan de weg veranderen:

·       De rode fietsstrook gaat weg

·       Er komen nieuwe strepen en lijnen op straat

·       De stoplichten bij de Koningstraat worden aangepast en beter afgesteld.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

Wat betekent dit voor u?

Waar we werken kunt u tijdelijk niet parkeren. Wanneer dat is ziet op u de gele borden. Parkeert u toch op deze plekken, dan wordt uw auto op uw kosten weggesleept!

Heeft u een invalidenplek? Dan zorgen wij ervoor dat u tijdelijk een andere plek krijgt, zo dichtbij mogelijk bij uw woning.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in alle straten komen.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u een e-mail sturen aan: VMS@denhaag.nl. Of u kunt bellen met Paul Ebben, omgevingsmanager van de gemeente via 06 – 44 13 03 32.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via www.denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

Ingang Samson invalidevriendelijk

De hoofdingang van buurthuis SamSon in de Van Ostadestraat is permanent invalidevriendelijk gemaakt. Zo is het pand voortaan nog beter te bezoeken!

hier

Van der Vennestraat: herinrichting

De Van der Vennestraat wordt opnieuw ingericht. De maximum snelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De werkzaamheden beginnen in november 2020. De herinrichting is in de zomer van 2021 klaar.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers
 • De stoepen worden opnieuw bestraat
 • Drempels worden opnieuw aangebracht
 • Bij de moskee en het gedeelte tussen Vaillantlaan en Van der Neerstraat worden de stoepen breder en de rijbaan smaller
 • De zijstraten worden in een haakse hoek aangesloten op de Van der Vennestraat
 • Er gaan 5 parkeerplaatsen weg om ruimte te maken
 • Alle bomen blijven staan.

Inzage nieuwe situatie

De nieuwe inrichting komt ter inzage te liggen bij bewonersorganisatie De Paraplu, Van der Neerstraat 238. U kunt de nieuwe inrichting ook zien op een informatiebord op straat. Of u kunt deze aanvragen via het e-mailadres verkeersveiligheid@denhaag.nl.

Planning

De werkzaamheden duren naar verwachting van half november 2020 tot en met juli 2021.

Digitale inloopbijeenkomst

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus (COVID-19) organiseert de gemeente een digitale inloopbijeenkomst. De bijeenkomst is op maandag 12 oktober 2020 van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen medewerkers van de gemeente over de werkzaamheden. Via de chat kunt u vragen stellen die live worden beantwoord. De uitzending kunt u bijwonen door op onderstaande button te klikken. (Maak op deze pagina de keuze voor ‘bekijk op het web’.)

Inloopbijeenkomst bijwonen

(externe link)

Kunt u niet live meekijken? De uitzending kunt u ook achteraf bekijken.

Informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project, stelt u die op de digitale bijeenkomst. Of neemt u contact op met Paul Ebben, omgevingsmanager gemeente Den Haag, via het emailadres verkeersveiligheid@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl

Vaillantplein: fietspad asfalteren

Het fietspad op het Vaillantplein krijgt asfalt in plaats van tegels. De definitieve planning is nog niet bekend.

De gemeente werkt aan betere fietspaden in de stad. Nu is het de beurt aan het Vaillantplein. Er komt tweerichtingsverkeer op het fietspad aan de kant van de Delftselaan. In plaats van tegels krijgt het fietspad rood asfalt. De stoep wordt opnieuw bestraat en er komt een groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad richting Buitenom.

Planning

De planning is nog niet bekend.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden aan beide kanten van het plein worden om de beurt gedaan. Fietsers kunnen het plein altijd gebruiken. Zij kunnen fietsen aan de kant waar op dat moment niet gewerkt wordt. Voetgangers en overig wegverkeer kunnen het plein gebruiken zoals ze gewend zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Paul Ebben, omgevingsmanager van het programma fietspadomzettingen via omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl.

Bron: Denhaag.nl

Zoom