Gezondheid

Nieuw fiets informatiecentrum

Bij het nieuwe Den Haag Fietst! Service & Infopunt in de Wagenstraat 185a kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met fietsen. Bijvoorbeeld voor:

■ Informatie over fietsen in Den Haag.

■ Fietslessen. Nieuw op de fiets of een opfrissertje nodig? Volg een fietsles waardoor je snel veilig en vertrouwd op de fiets zit.

■ Leuke fietsroutes met kaarten en beschrijvingen.

■ Aanschaf van een fiets voor jong en oud en voor elke portemonnee. Omdat het fietsservicepunt samenwerkt met verschillende stichtingen, zoals Leren Doen en Fiets Voor Niets, kunt u misschien een gratis fiets krijgen.

■ Enthousiaste fietsenmakers staan voor u klaar. Ze leren u ook graag om zelf uw fiets te onderhouden en te repareren.

■ Deelfietsen, fietslease, fietshuur.

 

Fietsen voor iedereen

Het Service & Infopunt is een samenwerking van de gemeente met stichtingen en fiets-experts. Zij zetten zich in om fietsen voor iedereen mogelijk te maken. De bedoeling is dat er op termijn meer fietsservicepunten komen in de stad. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Als u een specifieke vraag hebt en zeker wilt weten dat er iemand is die kan helpen, bel dan even van tevoren.

Meer informatie? 070 747 01 03

Gezondheid

Laag inkomen? Voordelige zorgverzekering

Tot en met 31 december kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Voor Hagenaars met een laag inkomen heeft zorgverzekeraar VGZ samen met de gemeente de Haagse zorgverzekering samengesteld. 

De Haagse zorgverzekering is een voordelige zorgverzekering met uitgebreide vergoedingen voor fysiotherapie, tandarts en brillen of lenzen. De gemeente betaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, mee aan uw zorgpremie.

Heeft u regelmatig of veel zorg nodig? Kies dan voor het VGZ Den Haagpakket. Uw eigen risico van €385,- is dan meeverzekerd. Zo heeft u geen onverwachtse kosten. Heeft u weinig zorgkosten? Dan kunt u kiezen voor het VGZ Den Haagpakket Compact pakket. U ontvangt dan geen bijdrage van de gemeente en ook is het eigen risico niet meeverzekerd.

Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/zorgverzekering. Of bel de klantenservice van de gemeente op telefoonnummer (070) 353 75 00.

VGZ helpt u ook graag met uitgebreide informatie. Kijk op www.vgz.nl/denhaag of bel 0800 020 01 53. Via www.gezondverzekerd.nl/denhaag kunt u zich aanmelden bij VGZ.

Bron: Stadskrant

Gezondheid

Nieuwe coronamaatregelen vanaf vandaag

Op dinsdag 2 november 2021 was er weer een persconferentie van Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus.

De belangrijkste dingen op een rij:

Meer mensen besmet

Steeds meer mensen zijn besmet.

Er liggen ook steeds meer mensen in het ziekenhuis. 

Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig.

Houd u in ieder geval aan de basisregels.

Basisregels

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
 • Ook als u al geprikt bent.
 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
 • Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Werken en reizen

Werk minimaal de helft van de werktijd thuis. 

Gaat u naar het werk? Of in uw vrije tijd ergens naartoe?

Doe dat dan als het rustig is.

 

Mondkapjes

Draag een mondkapje in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is:

 • in winkels, bibliotheken, speelplekken en pretparken
 • in de trein, tram, bus, metro of taxi, ook op stations en haltes
 • op het vliegveld en in het vliegtuig
 • bij het lopen in een mbo, hogeschool of universiteit. Als je zit, mag het mondkapje af
 • bij de kapper, fysiotherapeut en andere gevallen waar u geen afstand kunt houden

Draagt u daar geen mondkapje? Dan kunt u een boete krijgen van 95 euro.

Toegangsbewijs verplicht

U moet uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart laten zien:

 • in restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen
 • in casino's
 • in theaters, concertzalen en bioscopen
 • in musea en bij kermissen
 • op festivals, bij feesten en optredens
 • bij beurzen en congressen
 • bij kunstlessen zoals muziek en schilderen
 • bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel

Sport

Gaat u sporten, binnen of buiten? Laat uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart zien. Bijvoorbeeld:

 • in de sportschool
 • bij sportlessen, zoals voetbal en zwemmen
 • in sportkantines
 • op sportvelden

Dit geldt voor sporters en publiek. Van 18 jaar en ouder.

Coronatoegangsbewijs

U krijgt een coronatoegangsbewijs als:

 • u 2 prikken hebt gehad,
 • u corona hebt gehad en weer beter bent,
 • u een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

Het coronatoegangsbewijs zet u zelf op uw mobiele telefoon.

Dat kan met de Coronacheck-app.

Ook kunt u een papieren coronatoegangsbewijs laten zien. 

Testen op corona blijft gratis.

3e prik

Vanaf december kunnen de volgende mensen een 3e prik krijgen:

 • mensen van 80 jaar en ouder 
 • mensen van 18 jaar en ouder die in een verpleeghuis of instelling wonen
 • mensen die met patiënten werken

Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een 3e prik krijgen. De oudste eerst.

Volgende stap

Op 12 november kijkt het kabinet hoe het gaat.

En of er dan meer regels nodig zijn.

 

Bellen met vragen over het coronavirus

Heb je vragen over het coronavirus?

Bel naar 0800 - 1351.

Of naar +31 20 205 1351.

Als je in het buitenland bent.

Gezondheid

Geen smartphone, wel een QR-code?

Als u geen smartphone heeft, kunt u ook een papieren QR-code maken. Dit kan van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs.

Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom dan langs in een van de bibliotheken of Servicepunten XL in Den Haag. 

Meer informatie: coronacheck.nl/nl/print

Gezondheid

Samen kansrijk en Gezond

De Mussen en FNO zijn voor een periode van 10 jaar (tot 2030) een intensief samenwerkingsverband aangegaan om gezamenlijk met bewoners en partners er voor te zorgen dat gezinnen in de Schilderswijk die problematiek ervaren, tijdig passende hulp en ondersteuning krijgen, waardoor het welbevinden, psychosociaal functioneren en gezondheid van de gezinnen in de wijk wordt verbeterd.

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het FNO heeft de droom: dat er in Nederland geen verschillen zijn in gezondheid en levensverwachting die gerelateerd zijn aan sociaaleconomische positie. FNO Samen Kansrijk en Gezond heeft de volgende visie:

• Het verminderen van gezondheidsachterstanden begint bij het aansluiten bij wat bewoners nodig hebben.

• Het is noodzakelijk om langdurig te investeren in het verminderen van gezondheidsachterstanden vanwege de complexiteit van de problematiek en de samenhang met andere levensdomeinen.

• Het werkt als professionals uit verschillende domeinen goed samenwerken en tijd en ruimte hebben om aan te sluiten bij en oplossingen te vinden voor problemen die gezinnen zelf ervaren.

In dit programma gaat FNO gedurende een periode van 10 jaar investeren in lopende projecten in wijken en dorpen en gelijktijdig met behulp van langdurig onderzoek het effect van deze projecten meten.

Samen Kansrijk en Gezond in Schilderswijk Oost

Gezinnen in de Schilderswijk ontvangen veelal geen tijdige en passende ondersteuning. Binnen het project Samen Kansrijk en Gezond Schilderswijk Oost beoogt De Mussen, om samen met de wijkbewoners en samenwerkingspartners, hier een oplossing voor te zoeken. Samenhangende problematiek vraagt om een samenhangende oplossing: een integrale domein overstijgende aanpak en samenwerking tussen formele en informele hulpverlening is dan ook wenselijk. De focus in ons project leggen wij op:

• Ouderparticipatie: verduurzaming wijkbetrokkenheid

• Aanpak Multiproblematiek en Gezondheid: integrale aanpak van samenhangende problematiek.

• Opvoeden en opgroeien in de Schilderswijk: ondersteunen van kinderen en het versterken van de gezinnen

• Toegankelijke hulp: Gezinnen in de wijk ontvangen tijdig passende hulp zodat grote problemen worden voorkomen of opgelost kunnen worden.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we er toe bijdragen dat gezinnen uit Schilderswijk Oost een betere fysieke en mentale gezondheid ervaren, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden. Tegelijkertijd streven we naar een beproefde methodiek met meetbare resultaten, mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming op lange termijn. 

Gezondheid

Blog: LEVEN NA DE DOOD VAN EEN DIERBARE

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent) en vandaag wil ik met u hebben over “HET LEVEN VAN DE NABESTAANDEN NA DE DOOD VAN EEN DIERBARE”.

Hoe kunnen wij het verlies van een dierbare leren te accepteren/verwerken, terwijl we verscheurd worden door een overweldigende pijn en verdriet.

Onbeschrijfbaar

De immense pijn van het verlies van een dierbare is onbeschrijfbaar groot en zwaar. Zo groot dat je het niet zomaar van je kan afzetten. Nabestaanden belanden in een zeer verdrietige fase van hun leven. Kwellende gevoelens van “wat is het nut van mijn leven, wanneer mijn eigen dierbaren uit mijn leven zijn gerukt”. Bijna iedereen zal deze gevoelens voor een korte of langere tijd ervaren. Dit is een heel erg natuurlijke reactie. Echter men zal zich wel moeten realiseren dat de overlevende is overleden en dat wij niet bij machte zijn om een dode te wekken. Dood is Dood.

Acceptatie

Vroeg of laat zal een ieder van ons dit feit moeten accepteren. Hoe eerder wij dit beseffen en accepteren, des te eerder zullen wij in staat zijn om een gelukkig leven te leiden. Wij mogen verdrietig zijn om de dood van onze dierbare, maar het tegelijkertijd wel accepteren. We hebben geen andere keus. Wij moeten leren beseffen dat een ieder die geboren is ook op een dag zal sterven. Met de geboorte van een ieder is ook de dood bepaald. Dit is een feit.

Nu is de vraag, hoe kunnen met deze zware last omgaan/verwerken? Een beetje Filosofie/Yoga in ons leven kan heel erg behulpzaam zijn. Wanneer een dierbare ons heeft verlaten dan kunnen we huilen, verdrietig zijn, gefrustreerd en gestrestst raken en een onleefbare atmosfeer om ons heen creëren of we kunnen accepteren dat de dierbare is heengegaan en ons afvragen: Wat nu? Wat moet ik nu doen? Wat zijn mijn prioriteiten? Wat is het doel van mijn eigen leven?

Dienstbaarheid

Het is raadzaam om zo snel mogelijk te handelen vanuit het concept van dienstbaarheid. Met andere woorden, mentaal een omslag maken en tot het besef komen van: ik heb ook nog mijn verplichtingen tegenover de nabestaanden. De achtergebleven nabestaanden hebben mijn hulp, aandacht en liefde nodig. De overledene is heengegaan en mijn verplichtingen naar de overledene houden hier dan ook op.

Dienstbaarheid geeft ons de energie om door te gaan. Het zorgt ervoor dat wij tot het besef komen dat wij nog zoveel andere redenen hebben om voort te leven, gelukkig te zijn, lief te hebben enzovoorts. De overige familieleden hebben net als een ieder eveneens pijn en verdriet. Dus moeten wij ons over hen ontfermen, voor hun zorgen, hun liefde en genegenheid bieden. Zij hebben onze steun, warmte en liefde hard nodig.

Gezamenlijk verlies

In een hoek zitten treuren over; “mijn verlies, mijn verlies” is geen oplossing. Het is daarom aan te raden om onze gevoelens te richten op het verlies van de andere familieleden. Het is namelijk ook hun verlies. Het uitgangspunt moet zijn “ons verlies”. Zo zijn we dan beter in staat om elkaar te steunen en gezamenlijk ons verlies te verwerken. Door ons minder egoïstisch op te stellen en mee te leven met de overige familieleden versterkt het ons om onze eigen emoties veel beter te beheersen en een plek te geven.

Maar wat kunnen /moeten we dan doen?

Probeer zoveel mogelijk om er voor elkaar te zijn, elkaar te verzorgen en te voeden, zorg ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt. Probeer de boodschap over te brengen dat je het verlies hebt geaccepteerd en dat zij er ook over moeten nadenken om het te accepteren. Vaak wordt de term godswil gebruikt. Accepteer het verlies als godswil of een natuurlijk fenomeen en ga verder met jouw eigen leven.

Dagelijkse bezigheden

Ga over tot de gebruikelijke dagelijkse bezigheden. Routine in ons leven kan wonderen verrichten. Eet regelmatig en op vaste tijden, pak je rust momenten en probeer goed te slapen. Ook al heb je geen honger, eet desondanks. Je hebt jou verantwoordelijkheid naar jouw eigen lichaam, dus moet je eten. Het is normaal dat je geen eetlust zal hebben maar je zal toch moeten eten.

Probeer ook in en om het huis een normale atmosfeer te creëren. Het zal je wellicht niet lukken om een gezellige atmosfeer te creëren maar een normale atmosfeer is wel mogelijk. Zijn er kleine kinderen in huis, begin dan weer met ze te spelen want ze begrijpen jouw verdriet niet. Probeer de sfeer voor hun te verbeteren door positiviteit uit te stralen.

Controle

Als we de controle over ons leven niet in onze eigen nemen dan is de kans groot dat we in een depressie wegzakken, of in een staat belanden waarin we ons voor de rest van ons leven ziek voelen en een zware last worden voor anderen. Dus doe gewoon wat gedaan moet worden, bedwing het ego en begin ook de pijn van de anderen te zien.

We moeten beseffen dat we vroeg of laat met de dood in aanraking komen. Niemand is er ooit aan ontkomen. Elke getroffen familie is verdrietig, maar vroeg of laat pakt iedereen zijn/haar leven weer op. We kunnen en moeten dat dus ook doen. Accepteer het als een natuurlijk fenomeen, als een plicht om bewust en nuchter te handelen. Je zal verdrietig zijn en behoefte hebben om te huilen, huil dan gewoon uit (alleen of met anderen). Probeer jou verdriet te verwerken en een plek te geven.

Zodra je mentaal besloten hebt om dit pad te volgen, dan zal je merken dat je in staat bent om jouw verlies te werken en weer positiviteit uit te stralen.

Stichting YogaShishya

D.Rambharose Ayurvedisch

Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga Docent.

Gezondheid

Eerste coronaprikken in moskeeën

Afgelopen week heeft de GGD Haaglanden de eerste coronaprikken gezet in Haagse moskeeën. Ook is er informatie gegeven over de coronaprik.

Dit gebeurde in de Al Madinah moskee aan de Loosduinseweg en de moskee van de Turks Islamitische Culturele Stichting aan de Kempstraat. Beide moskeeën zijn ook de komende weken open voor iedereen die zich wil laten vaccineren; ook voor mensen uit de wijk die niet verbonden zijn aan de moskeeën of niet-gelovig zijn.

Meer informatie vindt u hier.

Gezondheid

Prik(informatie) op Stadhuis

Vanaf donderdag 7 oktober kunnen Hagenaars in het Atrium van het Haagse stadhuis een coronaprik halen. Ze kunnen er ook terecht voor informatie over de coronaprik. Deze nieuwe informatie- en priklocatie is geopend op de volgende dagen:

 • maandag van 8.00 tot 16.30 uur
 • donderdag van 14.00 tot 20.00 uur

Het is niet nodig om een afspraak te maken. Het stadhuis is makkelijk toegankelijk. Er komen veel inwoners en het is een duidelijk herkenbaar punt in de stad. Iedereen, die tot nu toe geen informatie of een coronaprik heeft gehaald, heeft de kans om dit alsnog te doen. Meer informatie vindt u hier.

Gezondheid

Informatieteam vaccinaties in bieb

GGD Haaglanden is de komende tijd aanwezig in verschillende bibliotheken in de stad met een informatieteam over de coronavaccinatie.

Veel grote vaccinatielocaties in de stad zijn inmiddels gesloten. Iedereen van 12 jaar en ouder heeft de kans gehad om een vaccinatieafspraak te maken. Toch zijn er nog veel mensen die twijfelen en/of vragen hebben over de coronavaccinatie.

GGD Haaglanden heeft voor deze groep speciale informatieteams ingericht. De teams moeten er voor zorgen dat inwoners van verschillende wijken in Den Haag beter geïnformeerd worden over het vaccineren tegen het coronavirus.

Veel vragen

Er zijn veel vragen over het vaccin en over vaccineren. Bijvoorbeeld over de werking van het vaccin, de bijwerkingen en wat als je zwanger bent. Ook voor praktische vragen kan je terecht bij de informatieteams. Moet ik een afspraak maken voor een vaccinatie? Wat kan ik doen als ik prikangst heb? Waar vind ik een vaccinatielocatie?

Eigen keus maken

Met eenvoudige taal, beeldmateriaal en informatie in verschillende talen wil de GGD mensen bereiken die tot nu meer moeite hebben gehad om zich goed te laten informeren. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de juiste informatie en op basis van eerlijke informatie een eigen keus kan maken.

Het informatieteam komt de komende tijd wekelijks naar de Bibliotheek Schilderswijk, Koningstraat 439: dinsdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie: GGDHaaglanden.nl

Gezondheid

Vaccinatiepunten in de wijk

GGD Haaglanden wil zoveel mogelijk mensen beschermen tegen het coronavirus. Sinds een paar weken kunnen mensen uit Den Haag ook een prik halen in de wijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen makkelijk en gratis een coronaprik kan halen. De 1e resultaten van de informatie- en prikpunten zijn goed. GGD Haaglanden gaat door met prikken zetten in de wijken.

Maandag 19 juli

De Mussen - Hoefkade 602 - 12.00 - 19.00 uur

Woensdag 21 juli

Gezondheidscentrum de Vaillant - Ruysdaelstraat 15 - 12.00 - 19.00 uur

Gezondheid

Prikpunt in Schilderswijk

GGD Haaglanden start met corona informatiepunten in de wijken. Buurtbewoners vanaf 18 jaar, die nog geen andere prikafspraak hebben, kunnen daar vragen stellen aan deskundigen van de GGD, een afspraak maken voor een coronaprik of meteen een coronaprik halen. GGD Haaglanden start op de volgende punten:

   21, 22 en 23 juni van 11.00 tot 19.00 uur Gezondheidscentrum Vaillant (Ruijsdaelstraat 15)

   24 en 25 juni van 11.00 tot 19.00 uur Buurthuis Mandelaplein (Mandelaplein 1)

   26 juni van 11.00 tot 19.00 uur Heeswijkplein (prikbus)

   27 juni van 11.00 tot 19.00 uur Zuiderpark  

Gezondheid

Suggestie voor vaccinatielocatie?

GGD Haaglanden start binnenkort met corona informatiepunten in de wijken. Inwoners van Den Haag kunnen daar vragen stellen aan deskundigen van de GGD, een afspraak maken voor een coronaprik of meteen een coronaprik halen. Als dit goed loopt, worden er meer punten in de stad geopend. Met deze punten maken we het makkelijker om een coronaprik te halen. Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden, geeft hierover een interview in de krant.

Waar komen deze informatie- en prikpunten?

De plekken staan nog niet vast. Als we hier meer over weten zullen we u mailen.

Weet u plekken in Den Haag waar we een informatie- en prikpunt kunnen openen?

Geef dit aan ons door via corona@denhaag.nl

Zoom