Vrouwenacademie bij De Mussen

Sociaal
31 januari 2022

Bij Vrouwenacademie De Mussen worden vrouwen met een lange achterstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor beroepen waar een tekort aan arbeidskrachten is. Denk hierbij aan kinderopvang, verzorging, logistiek, etc. Vrijwillige mentoren ondersteunen de cursisten tijdens hun opleiding.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn nog inmiddels in volle gang. In oktober 2021 is de uitvoeringsovereenkomst door wethouders Saskia Bruines getekend. De komende jaren zal het onderwijs verzorgd worden door Medivus Opleidingen en Oppstap Zorg en Welzijn. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met verschillende werkgevers in de zorg om leerwerkplekken te realiseren voor de studenten van de Vrouwenacademie. De reacties van werkgevers op het concept van de Vrouwenacademie zijn tot dusver enthousiast. Met de ruim 50 vrouwen die zich hebben aangemeld, worden intakegesprekken gevoerd. 

Voortraject en opleidingen

Voor de aangemelde vrouwen die nog niet over alle vaardigheden beschikken die nodig zijn voor deelname, starten we binnenkort een voortraject, dat bestaat uit een stoomcursus Nederlandse taal, trainingen rekenvaardigheid, digitalisering en werknemersvaardigheden. Daarnaast biedt Talentcoach de empowermenttraining ‘LEF op de arbeidsmarkt’. Het voortraject zal meer vrouwen de kans geven om te kunnen instromen in de opleidingen van De Vrouwenacademie.

We streven ernaar om de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) te kunnen starten in april en de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PM KO) in mei.

Onderzoek

ZonMW zal de komende twee jaar onderzoek te doen naar de interventies van de Vrouwenacademie en de samenwerking met verschillende partners. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in samenwerking met de Vrouwenacademie en de afdeling SZW in opdracht van de afdeling OCW van de gemeente Den Haag.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk