Nieuwe rijrichting Hoefkade

Mobiliteit
27 oktober 2020

Op 28 en 29 oktober wordt op de Hoefkade gewerkt om een nieuwe rijrichting aan te brengen. De gemeente stuurde daarover onderstaande bewonersbrief:

Beste heer/mevrouw,

Om sluipverkeer te voorkomen heeft de gemeente pollers geplaatst op de Hoefkade en Parallelweg. Gelijktijdig moet binnen de wijk iedereen goed bereikbaar zijn. Daarom wordt een deel van de Hoefkade tweerichtingsverkeer.

Hoefkade tweerichtingsverkeer

Tussen de Koningstraat en de Naaldwijksestraat (bij het politiebureau) wordt de Hoefkade tweerichtingsverkeer voor auto’s. Op die manier zijn de straten tussen Koningstraat en de pollers op de Hoefkade en Parallelweg beter bereikbaar.

Wat gaan we aan de weg veranderen:

·       De rode fietsstrook gaat weg

·       Er komen nieuwe strepen en lijnen op straat

·       De stoplichten bij de Koningstraat worden aangepast en beter afgesteld.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

Wat betekent dit voor u?

Waar we werken kunt u tijdelijk niet parkeren. Wanneer dat is ziet op u de gele borden. Parkeert u toch op deze plekken, dan wordt uw auto op uw kosten weggesleept!

Heeft u een invalidenplek? Dan zorgen wij ervoor dat u tijdelijk een andere plek krijgt, zo dichtbij mogelijk bij uw woning.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in alle straten komen.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u een e-mail sturen aan: VMS@denhaag.nl. Of u kunt bellen met Paul Ebben, omgevingsmanager van de gemeente via 06 – 44 13 03 32.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via www.denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren