Idee

Sloopregeling dieselauto’s, brommers

U kunt een vergoeding krijgen voor het laten slopen van uw dieselauto, brommer of snorfiets op benzine. Deze regeling draagt bij aan schonere Haagse lucht. U kunt slooptegoed aanvragen vanaf 13 maart tot en met 31 augustus 2021.

Op 1 juli 2021 krijgt Den Haag een milieuzone voor bestel- en personenauto's op diesel. Dieselauto's met emissieklasse 3 of lager mogen dan niet meer rijden in de stad. Lees meer over de milieuzone voor dieselauto's.

Vanwege de coronamaatregelen is de geldigheid van de voucher waarmee u een fiets, elektrische brommer of snorfiets kunt aanschaffen verlengd. De voucher is 4,5 maand geldig (dat was 3 maanden). 

Wat is het?

Voor een gesloopte dieselauto krijgt u van de gemeente een tegoed van € 1.000.

Voor een gesloopte brommer of snorfiets krijgt u een tegoed van € 400.

Heeft u een geldige Haagse Ooievaarspas? Dan krijgt u een tegoed van € 750 voor een gesloopte brommer of snorfiets. Zo kunnen ook inwoners met een lager inkomen overstappen naar een schonere vorm van vervoer.

U kunt het tegoed besteden aan bijvoorbeeld een (elektrische) fiets of (elektrische) bakfiets, een elektrische brommer of elektrische snorfiets, het openbaar vervoer en het huren van deelauto’s.

Het totale budget is € 500.000 (5 ton). De regeling loopt van 13 maart tot en met 31 augustus 2021, of tot het budget op is. 

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Denhaag.nl

Meedoen

Subsidie buurtstallingen aanvragen

Wilt u een nieuwe fietsenstalling inrichten en beheren in uw wijk? Of wilt u een bestaande stalling verbeteren of uitbreiden? Vraag dan subsidie aan.

Een buurtstalling is een afsluitbare stalling voor (elektrische) fietsen, bakfietsen en eventueel (elektrische) scooters of scootmobielen. Bewoners in uw wijk krijgen toegang tot de stalling via een abonnement, met een persoonlijke sleutel, pas of app.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het inrichten van een nieuwe buurstalling
 • het uitbreiden/verbeteren van een bestaande buurstalling (zoals een geautomatiseerde toegangsdeur, fietsenrekken, verlichting en schilderwerk)
 • een bijdrage aan de exploitatiekosten in de 1e 6 maanden
 • een bijdrage aan de kosten van de officiële opening van de stalling

Hoogte van de subsidie

 • Maximaal € 500 per fietsparkeerplek voor het inrichten van een nieuwe of bestaande stalling, met een maximum tot 50.000 per stalling.
 • Maximaal € 3.500 voor aanvullen van het abonnementsgeld tot maximaal 80% en van het totale aantal fietsparkeerplekken in de 1e 6 maanden.
 • Maximaal € 500 voor het organiseren van de officiële opening.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Denhaag.nl

Helpen

Tuinafval gratis opgehaald

Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Van 22 maart tot en met 30 april 2021 haalt de gemeente gratis uw snoeihout en takken op. U kunt hiervoor nu een afspraak maken.     

U kunt een afspraak maken via de pagina Grofvuil of tuinafval laten ophalen of via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Hoe biedt u het aan?

 • Bind het snoeihout samen. Maak het pakket niet langer dan 1,2 meter.
 • Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter hebben.
 • Bied uw snoeihout voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom snoeihout en takken apart aanbieden?

Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Deze compost kan worden gebruikt voor tuinen en parken. Door uw tuinafval apart aan te bieden, werkt u mee aan een beter milieu.

Klein snoeiafval en bladeren

Klein snoeiafval en bladeren kunt u in de gft-container (kliko) doen. Heeft u veel afval en helpt u mee met het opruimen van bladeren op straat? Vraag dan een 2e gft- container aan via de pagina Minicontainer (kliko) aanvragen of teruggeven. Hier vindt u ook de voorwaarden voor deze extra gft-container.

Afspraak verzetten of afzeggen

Een afspraak kunt u uiterlijk 1 dag van tevoren verzetten of afzeggen. Bel hiervoor voor 10.00 uur met 14 070. Afzeggen op de dag van de afspraak kan niet. De chauffeurs zijn dan al onderweg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Afval.

Bron: Denhaag.nl

Idee

Meeuwenoverlast beperken

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees hieronder wat u zelf kunt doen.

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Voorkom zwerfvuil

Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:

 • Gooi geen afval of etensresten op straat.
 • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.

Gebruik de gratis gele vuilniszakken

Wordt bij u het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot en met 30 oktober. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

Gele vuiliniszakken ophalen

U kunt de gele vuilniszakken gratis ophalen (1 rol per keer) bij:

 • De Heldenhoek
 • Elandstraat 88
 • 2514 GV Den Haag

Voer de meeuwen niet

Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden maar gooi het in een broodcontainer. Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet gewenst is. Zo voorkomt u overlast in uw buurt.

Pas uw dak aan

Meeuwen houden van een plek waar het nest minstens aan 1 kant beschut ligt. Populaire nestplekken voor meeuwen zijn: op een dakraam op een schuin dak, op een dakkapel, op een plat dak (grinddak), tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand of achter een schoorsteen.

U kunt uw dak op de volgende manieren aanpassen zodat meeuwen er niet gaan broeden:

 • Plaats pinnen of duivenprikkers.
 • Span draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak.
 • Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter ruimte.
 • Laat uw dak afdekken door een bedrijf dat ervaring heeft met het plaatsen van meeuwenwerende netten. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. Zorg ervoor dat het net goed strak gespannen staat, op enige afstand van het dakoppervlak. Let er ook op dat meeuwen en andere vogels niet onder het net kunnen kruipen. Bij een slap gespannen net en/of een net waar vogels onder kunnen kruipen, raken de dieren verstrikt in het net.

Meer informatie:

Een doodgewoon meeuwenverhaal

Meedoen

Gedragsregels schilderswijk.nl

Bekijk hier de gedragsregels van schilderswijk.nl.

Zoom