Enquête Transvaal en Schilderswijk-West

Aan alle betrokken buurtbewoners,

Namens De Paraplu nemen er twee buurtbewoners vanuit het Breed Buurt Overleg deel aan de Werk Klank Groep (WKG) verkenning Transvaal/Schilderswijk- West. Wij kunnen onze meningen geven over hoe we in onze wijk met de ruimte om kunnen en willen gaan. Door hieronder op 'meer informatie' te klikken komt u in een korte en simpele enquête en kunt u uw mening geven over
- bereikbaarheid van voorzieningen
- duurzaamheid, hittestress verminderen
- verbeteren verkeersveiligheid
- meer ruimte voor OV, voetgangers en fietsers
- verbeteren leefkwaliteit
- parkeren

Aan het eind staat de vraag hoe u aan de enquête komt, De Paraplu invullen is prima.
De getoonde plaatjes van de Hoefkade in de presentatie laat zien ‘wat mogelijk is’, hierover is nog niet besproken dan wel besloten!
...

Geef jouw mening over het Oranjeplein

Werkgroep Oranjeplein' is heel benieuwd naar uw mening over het Oranjeplein. Wat is er goed en moet zeker zo blijven? En wat moet er juist aan het Oranjeplein veranderen?Denk aan de speeltoestellen, de inrichting, de uitstraling, maar we zijn naar alles benieuwd! Invullen van de enquête duurt gemiddeld 3 minuten. Klik hiervoor op onderstaande link.

Alvast hartelijk dank!
...